Jag har gått i borgen och tvingas nu betala. Kan jag kräva låntagaren på pengarna? Ja, om du som borgensman tvingats betala istället för låntagaren, har du rätt att kräva tillbaka pengarna från denne. Det kallas för regressrätt. Det är viktigt att du kan styrka att du har betalat och hur mycket. Det gör du enklast genom att banken på skuldebrevet gör en notering om dina betalningar eller genom att du kan uppvisa kvitto.

Jag har gått i borgen för någon. Kan jag avsäga mig borgensåtagandet? Innan ett borgensåtagande tecknas är det av stor vikt att borgensmannen blir informerad om innebörden av åtagandet och vilka konsekvenser det kan få.

Förenade bil

Dela upp dina bilomkostnader med ditt Kiakort - få upp till 60 dagar räntefritt

Informationen bör lämnas skriftligen. Vidare bör framgå att borgensåtagande kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap (samboförhållande, delägare i firma etc.) med den ursprunglige kredittagaren upphör. Ändras villkoren för krediten ska borgensmannen först underrättas och lämna sitt godkännande. Borgensmannen har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensmannen kan dock bli fri från sitt borgensåtagande om låntagaren kan erbjuda en ny borgensman eller annan säkerhet som kreditgivaren kan acceptera.