Och lägre skatter ger bättre välfärd, så säger C. Men vad ligger egentligen bakom uttalanden. Såhär tolkar jag effekten av en skattesänkning:

Sänker man arbetsgivaravgift blir det billigare för företag att ha anställda. Med andra ord har företag mer pengar över, pengar som kan användas till olika ändamål som till exempel anställa fler eller satsa på utveckling och forskning, eller så delar man ut pengarna till aktieägarna. Väljer företagen första alternativet, att anställa fler, betyder det att det att antalet arbetslösa minskas, vilket sänker statens utgifter i form av bidrag med mera. Väljer företag att investera mera i utveckling och forskning betyder det att företagen får bättre produkter som i sin tur ökar konkurrenskraften. Genom att kunna erbjuda bättre produkter kan man dels ta mera betalt och dels sälja fler produkter och resultatet blir att både företagets intäkter samt statens moms-intäkter ökas. Staten får mera pengar som kompensation för att sänka företagets kostnader. Det tredje alternativet är inte heller helt dumt. Att dela ut pengar till aktieägarna sätter pengar i rullning. Dessa pengar läggs inte på hög utan används till konsumtion, vilket betyder att företagens intäkter samt moms-intäkterna ökar. Detta gynnar alla företag. Dessutom får faktiskt staten in ännu mera pengar genom reavinstskatten.

Och vad gäller för oss anställda? Genom att sänka våra skatter får vi in mera pengar i plånboken vilket ger oss mera möjligheter att investera, det vill säga köpa produkter. Och just genom att köpa produkter skapar vi fler arbetsplatser vilket i sin tur betyder att arbetslösheten sjunker. Staten tjänar pengar på minskade bidragsutbetalningar. Med andra ord har staten mera pengar över att satsa på till exempel utbildning och vård. Att satsa på utbildning genererar återigen arbetsplatser i Sverige då kunskapsnivån höjs vilket gör svenska företag mera konkurrenskraftiga. Samma sak gäller vården, genom att förbättra vården kan vi till exempel minska antalet sjukskrivna vilket minska företagets kostnader, företaget tjänar mera pengar och har därmed mera pengar över att investera.

Därmed är det helt rätt att sänka skatten! Sverige har ju faktiskt trots allt en av världens högsta skatter och andra länder med mindre skatter klarar sig faktiskt också förvånansvärd bra!