Svenska Bankföreningen har tagit fram rekommendationer för sina medlemsbanker om amortering på bolån. Enligt dessa bör bolånekunder med hög belåning betala av den del av lånet som överstiger 70 procent av bostadens värde under en 10-15 års period. I samband med att ett nytt bolån beviljas bör banken ta fram en individuell amorteringsplan. I amorteringsplanen bör det anges hur amortering bör ske vid belåningsgrader under 70 procent. Rekommendationen gäller nya lån. Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt, men kan också tas för att bekosta en renovering av bostaden. När du tar ett bolån vill långivaren ha en säkerhet/pant i bostaden.

Wåhlins advokatbyrå

Vi på Wåhlins advokatbyrå anlitas för alla former av kommersiell tvistlösning

MIAB Bokföring

Vi hjälper till med allt som behövs i samband med bokföring & bokslut

Fast eller rörlig bolåneränta? Det går inte att i förväg veta vad som blir billigast! Rörlig ränta har historiskt sett ofta varit billigare i genomsnitt över en längre tid, men det finns en risk att räntan under vissa perioder kan bli hög. Är det viktigt att veta exakt hur stor räntekostnaden blir så finns det skäl att välja bunden ränta.