Ett klassiskt råd är att dela upp lånet i olika bindningstider, t.ex. en rörlig del och en eller ett par delar med längre tider. Då undviker du risken att räntekostnaden för hela lånet förändras kraftigt på en gång. Men tänk på att olika bindningstider kan innebära en inlåsningseffekt om du skulle vilja byta bank, eftersom det inte är säkert att du kan flytta bara en del av ett lån. I så fall får du antingen betala ersättning för förtidslösen eller invänta att alla bindningstider löper ut. Har du till exempel en del med 2-årig bindningstid och en del på 5 år så tar det 10 år tills båda löper ut samtidigt.

Rörlig ränta: Numera erbjuds inte helt rörlig ränta utan den kortaste bindningstiden brukar vara 3 månader. Den räntan kallas ofta rörlig. Den ger störst frihet, men kan variera mycket och periodvis bli hög. Har du rörlig ränta kan du när som helst välja att binda räntan.

Verahill juridik

Ett äktenskapsförord är mellan makar eller två personer som tänker gifta sig

Wåhlins advokatbyrå

På Wåhlins finns djupa kunskaper inom området försäkringsrätt

 

Bunden ränta: Ofta dyrare än rörlig ränta, men inte alltid. Du vet i förväg precis hur stor räntekostnaden blir i din budget. Tänk på att du kan få betala ersättning till banken om du behöver lösa lånet i förtid av någon anledning, exempelvis om du byter bostad. När bindningstiden upphör måste du meddela banken i god tid om du vill ändra till någon annan bindningstid. Gör du inte det har banken rätt att binda om lånet på en ny lika lång tid (till den räntesats som då är aktuell). Det gäller inte SEB, Nordea och Handelsbanken som lägger lånen på 3 månaders bindningstid om inte deras kunder meddelar annan tid.